biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

فرمهاي ارزشيابي گروه مامايي

             
   

يادداشت فعاليتهاي باليني در واحد زایشگاه (بارداری 1) ترم 4 مامایی پیوسته

     
    فرم ثبت تعداد مهارتهاي تمرين شده توسط دانشجو در کارآموزي بارداري و زايمان3 (ترم6)      
   

فرم ارزشیابی دانشجو در واحد بهداشت مادر و کودک عرصه توسط مربی

     
   

تعداد انجام مهارتها در واحد بهداشت مادر و کودک ترم 6 پيوسته

     
    فرم ثبت کنفرانس های ارائه شده در کارآموزی بیماریهای زنان 1      
   

يادداشت فعاليتهاي باليني دانشجو در واحد پره ناتال بارداری 1

     
   

فرم ارزشيابي عملکرد دانشجويان مامائي در ارائه مراقبتهای دوران بارداری  )بارداري 1)

     
   

فرم ارزشيابي دانشجويان مامايی در زايشگاه- بارداری 1

     
    فرم ثبت تعداد مهارتهاي تمرين شده توسط دانشجو در کارآموزي بارداري و زايمان2 (ترم5)      
    فرم طرح درس  مهارتهای بالینی              
    فرم ثبت مهارت های تمرین شده توسط دانشجو در کارآموزی بهداشت مادر و کودک ترم      
   

فرم ثبت حداقل مهارتهاي تمرين شده توسط دانشجو

     
   

فرم ارزشیابی دانشجو در واحد بیماریهای زنان عرصه توسط مربی

     

 

شما اینجا هستید: خانه فرمهاي آموزشي فرمهاي ارزشيابي گروه مامايي