biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

تحصيلات تكميلي

مراحل تصویب موضوع و پروپوزال تا دفاع از رساله ويژه دانشجویان دکتری

1-1-     انتخاب استاد راهنما:

دانشجو موظف است استاد راهنمای رساله خود را حداکثر تا قبل از امتحان جامع خود انتخاب نماید. این انتخاب با تکمیل فرم شماره 1 انجام می‌شود. (تذکر 1: حداقل یکی از اساتید راهنمای دانشجو می‌بایست عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بجنورد باشد و در موارد خاص با تایید شورای پژوهشی دانشگاه، استاد راهنما می‌تواند خارجی بوده ولی مشاور باید داخلی باشد. تذکر 2: تخصص استاد باید حتما مرتبط با موضوع رساله دانشجو باشد. تذکر 3: در صورتی که استاد راهنما و مشاور، خارجی باشند باید حتما رزومه و حکم کارگزینی به این فرم پیوست گردد.         

2-2-    تصویب موضوع پایان‌نامه:

دانشجو پس از کسب نمره قبولی در امتحان جامع با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور، نسبت به ارایه موضوع پایان‌نامه خود (فرم شماره 3) اقدام می‌نماید و لازم است گواهی یکتایی موضوع از ایران داک و سيكا نیز ضمیمه این فرم تحویل کارشناس پژوهشی دانشکده گردد.

3-4-    داوری پروپوزال و طرح تحقیق دانشجو توسط داوران منتخب:

دانشجو 2 نسخه از پروپوزال(فرم شماره 4) و طرح تحقیق (کتابچه) كه بر روي آن امضاي استاد راهنما مبني بر تاييد  تاييد طرح تحقيق با نوشتن جمله " اين گزارش مورد تاييد است" را تكميل نموده و به همراه فرم شماره 5 تكميل شده كه جهت اعضاء گروه تخصصي شركت كننده در دفاع پروپزال مي باشد  به کارشناس پژوهشی دانشکده مراجعه نموده تا مراحل دفاع از پروپوزال صورت پذيرد.

4-5-    دفاع از پروپوزال

دانشجو موظف است ابلاغ داوران داخلي و خارجي را از كارشناس پ‍‍‍‍ژوهش تحويل گرفته و به همراه فرم شماره 4 و كتابچه به آنان تحويل داده و يك نسخه از ابلاغ تاييد شده توسط اساتيد را به كارشناس پژوهش بازگرداند و در صورت نياز به اصلاح پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط دانشجوابلاغ تاييد شده به  کارشناس پژوهشی دانشکده بازگردانده و كارشناس پژوهش مراتب را جهت برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال به مدیر گروه اعلام می‌نماید. مدیر گروه هماهنگی لازم را جهت برگزاری جلسه دفاع در حضور اساتید راهنما و مشاور و داوران انجام می‌دهد.

5-    تصویب پروپوزال و اخذ کد

دانشجو موظف است يك ماه پس از تصويب پروپوزال (تكميل فرم شماره 6 در جلسه دفاع) جهت تاييد پروپوزال خويش طبق فرايند زير را پيگيري لازم را نمايد.

پس از تصويب پروپوزال (تكميل فرم شماره 6 در جلسه دفاع) مدير گروه پروپوزال را به انضمام فرم شماره الف-4 براي تاييد به شوراي اموزش و پژوهش دانشكده ارسال مي نمايد و پس از تاييد اين شورا، كارشناس پژوهش پروپوزال را به همراه فرم تكميل شده  الف- 4 و فرم ب-4 براي تاييد به شوراي پژوهش واحد ارسال مي نمايد.

 

67-    پيش دفاع

دانشجو موظف است پس از پذيرش يا چاپ مقاله، فرم تاييد مقاله اول براي مجوز دفاع(فرم شماره 10) را تكميل نموده به همراه يك نسخه از مقاله كه مورد تاييد اساتيد راهنماست و يا نامه پذيرش تاييد شده توسط ايشان تحويل امور پژوهشي حوزه معاونت علمي دهد. آنگاه مدارك تاييد شده فوق را به كارشناس پژوهش دانشكده تحويل داده آنگاه مدیر گروه هماهنگی لازم را جهت برگزاری جلسه دفاع در حضور اساتید راهنما و مشاور و داوران انجام می‌دهد و پس از برگزاري جلسه پيش دفاع و تكميل فرم برگه صورتجلسه پيش‌دفاع دانشجويان دكتري( فرم شماره 11) تاييد خواهد شد.

 

 

7-8-    درخواست دفاع از پایان‌نامه

دفاع از رساله با تکمیل فرم  12 و فرم فرم درخواست مجوز دفاع از رساله دكتري ( فرم شماره 13)  انجام می‌شود.

 

 

شما اینجا هستید: خانه تحصيلات تكميلي فرمهاي آموزشي تحصيلات تكميلي مراحل تصویب موضوع و پروپوزال تا دفاع از رساله ويژه دانشجویان دکتری