biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

واحد EDO

کمیته توانمند سازي اساتید

 مسئول کمیته: اكرم اصلاني

 

اعضاي كميته: محبوبه قابل، سمیرا بشیریان، زهرا حميدي

 

مقدمه و هدف

 

زندگی انسان در طول تاریخ و از لحظه تولد تا پایان حیات با فراگیری و آموزش سپری می‌شود. انسان آموزش را نوعی سرمایه‌گذاری و تجهیز شدن برای ماندن در عرصه زندگی می‌داند. آموزش و بهسازی نیروی انسانی مجموعه کنش‌های هدفمند و از پیش اندیشیده و طرح‌ریزی‌شده است که با هدف افزایش رفاه و اثربخشی فرد و سازمان به‌طور مداوم و نظام‌مند به بهبود و ارتقـاء سطح دانش، مهارت‌ها و نگرش‌ها معطوف بوده و به بهبود عملکرد شغلی حال و آینده کارکنان می‌پردازد. لذا آموزش نیروی انسانی می‌بایست هدفمند، طرح‌ریزی‌شده و دارای یک برنامه از پیش تعیین شده باشد. توانمندی اعضای هیئت‌علمی می‌تواند مستقیماً بر عملکرد آموزش عالی تأثیرگذار باشد.

 

یکی از مهم‌ترین اهداف کمیته توانمندسازی اساتید ایجاد و ارتقاء قابلیت‌ها و تقویت توانمندی‌های اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس است. پیش‌نیاز هر برنامه عملکردي، وجود برنامـه اسـتراتژیـک و تعیـین رسـالت و چشم‌انداز سازمان است.

 

چشم‌انداز "VISION"

 

کمیته توانمندسازی اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد بجنورد، آرزو دارد در فضایی سرشار از خلاقیت و نوآوری بـا بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین آموزشی و دعوت از اساتید مجرب و با اسـتفاده از مشـارکت اعضـاي هیئت‌علمی، کارکنـان و دانشـجویان، بـا ایجـاد تحـولاتی، در طی یک سال آینده بتواند کمیت و کیفیت کارگاه‌ها را افزایش دهد.

 

مأموریت "MISSON"

 

کمیته توانمندسازی اساتید بر آن است تا با بهره‌گیری از پیشرفت‌های علمی روز درزمینهٔ فرآیندهای یاددهی و یادگیری، روش‌های آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتید و دانشجویان را با این روش‌ها آشنا سازد. ایجاد فرصت‌های آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیط‌های آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی از دیگر وظایف این گروه خواهد بود.

 

اهداف کمیته توانمندسازی اساتید (EDC)

 

فعالیت

جزئیات فعالیت

نیازسنجي آموزشي اعضای هیئت‌علمی

- نیازسنجی سالیانه از گروه‌های آموزشی

- نیازسنجی آموزشي جامع در قالب طرح تحقیقاتي

- ایجاد بانک اطلاعاتی از اساتید درزمینهٔ نیازها و توانمندی‌های آنان در برگزاری کارگاه

فعال‌سازی كمیته توانمندسازي

-تشکیل جلسات کمیته توانمندسازی اساتید حداقل 2 بار در سال و پیگیری مصوبات جلسه

برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابي برنامه‌های آموزشي حضوري و غیرحضوری ویژه اساتید

- راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی اساتید

- برگزاري برنامه آموزشی در طول سال

- ارزشیابی تمامی کارگاه‌های برگزارشده

- تهیه بسته‌ها و پمفلت‌هاي آموزش

برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه دانشجویان حداقل 1 مورد سالیانه

نیازسنجی از دانشجویان در مورد کارگاه‌های موردنیاز

برنامه‌ریزی جهت تأمین مدرس و برگزاری کارگاه

 

جدول SWOT

 

تحلیل محیط داخلی (نقاط قوت S (

تحلیل محیط داخلی (نقاط ضعف W)

وجود جو صمیمی بین همکاران و مسئولین

محیط فیزیکی مناسب

قرار داشتن در مجاورت دانشکده‌های دانشگاه

 توانمندي اعضاء هیئت‌علمی

وجود باور کار تیمی و انجام آن

 وجود مرکز مهارت‌های بالینی

توجه به توانمندسازي کارشناسان

وجود تفکر مثبت در رابطه با فعال‌سازی کمیته‌ها

داشـتن سـالن اجتماعـات مناسـب بـراي برگـزاري جلسات و کارگاه‌ها

 عدم انعکاس مناسب اقدامات انجام‌شده در کمیته در سطوح گسترده

کمبود کارشناس داراي پست رسمی

ناکافی بودن عناوین و تعداد کتب کتابخانه

فعال نبودن نشریه مرتبط با فعالیت کمیته

محدودیت به‌کارگیری اساتید مجرب خارج از دانشگاه به علت مشکلات مالی

 

تحلیل محیط خارجی (فرصت‌ها O (

تحلیل محیط خارجی (تهدیدها T(

امکـان ارتبـاط نزدیـک و بـدون واسطه کمیته توانمندسازی اساتید بـا معاونت آموزشی و مدیریت‌های مربوطه

 نگرش مثبت مدیریت پژوهشی نسبت به کمیته توانمندسازی اساتید

وجود دانشجویان علاقه‌مند و مستعد در امر آموزش

وجود زمینه رقابت با سایر بخش‌های دانشگاه

وجود تفکر استراتژیک در دانشگاه

 

 

عدم پرداخـت به‌موقع حق‌الزحمه اساتید مدعو

 نداشتن اعتبارات مستقل

عدم وجود جو رقابتی با سایر دانشگاه‌ها

حمایت ناکافی از سوی دانشگاه از برنامه‌های کمیته به لحاظ مشکلات مالی

 

 

عملكرد كميته توانمند سازي اساتيد

 

ردیف

عنوان

شناسه

تاريخ

مدیر دوره

1

آشنايي با نحوه نگارش طرح درس

77737

14/11/ 1394 

حمیدی

2

طراحی سوالات چند گزینه ای (MCQ)

77742

9/03/ 1395       

حصاری مقدم

3

آزمون بالینی ساختاردارعینی(OSCE)

77743

10/03/1395       

حمیدی

4

گزارش نويسي

11108

18/09/1395

حصاری مقدم

5

مقاله نویسی فارسی

3103

11 /9 /96

حمیدی

6

جستجوی منابع الکترونیک

77735

12/9/96

حمیدی

7

روش تحقیق پیشرفته

3116

13/9/96

حصاری مقدم

8

آشنایی با نرم افزار SPSS مقدماتی

3108

14/9/96

حصاری مقدم

9

آشنایی با نرم افزار SPSS پیشرفته 

3109

15/9/96

حمیدی

 

آشنایی با آیین نامه های آموزشی        

1115   

11/10/97  12/10/97

اصلانی

11

احياء قلبي ريوي بالغين و اطفال

9042

 

اصلاني

12

كارگاه مقدماتي روش تحقيق براي دانشجويان

 

14/2/1398

جاجونديان

 

آئین نامه تشکیل کمیته توانمندسازی اساتید

فرم نظرسنجی اساتید در کارگاه

سرفصل كارگاه هاي علوم پزشكي

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی توانمندسازی اساتید

پیش نویس تدوین دفترچه درس

طرح درس دوره پرستاري و مامايي

چک لیست برگزاری کارگاه

فرم اولیه برگزاری کارگاه

گزارش کارگاه فرم شماره 1

ليست حضور و غياب كارگاه

1-بخشنامه نحوه اجرای کارگاه های آموزشی مندرج درسرفصل جدید

فرمت برگزاري کارگاه های علمي دانشجویان

     
     
       
     
     
     
     
     
     
     

در شروع سال تحصيلي 99-98، به منظور نياز سنجي و اولويت دهي برگزاري كارگاه هاي آموزشي، در قالب پروپوزال، طرح  اجرايي و نتايج بررسي و تحليل شد.به منظور بهره وري بيشتر و در راستاي ارتقاء كيفيت آموزش، كارگاه روشهاي نوين ارزشيابي و كارگاه تنظيم طرح درس براي اساتيد حق التدريس در اولويت نيمسال اول، برگزار خواهد شد.

شما اینجا هستید: خانه واحد EDO کمیته توانمند سازي اساتید