biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

آئين نامه هاي آموزشي

ضمیمه 2: معادلسازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی

 

مصوبه جلسه 288 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 1373/9/13

 

 

 

در مورد معادلسازی و پذیرش واحد های درسی عومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که از طریق آزمون سراسری در دانشگاهها و دیگر موسسات آموزش عالی پذیرفته می شوند با دروس دانشگاهی،نظر به اینکه:

 

- تغییراتی در مجموعه دروس عمومی دانشگاهها ایجاد شده است.

 

- برخی از عناوین و محتوای دروس عمومی و تربیتی مراکز تربیتی معلم با عناوین و محتوای این دروس در دانشگاهها یکسان شده است.

 

به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش اصلاحیه ای به شرح ذیل در مصوبه جلسه 182 مورخ 68/10/24 شورای عالی برنامه ریزی به عمل آمد و در جلسه 288 مورخ 73/9/13 به تصویب رسید.

 

الف: معادلسازی دروس عمومی

 

آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که از طریق آزمون سراسری در دانشگاهها و دیگر موسسات آموزش عالی پذیرفته می شوند.از گذراندن آن تعداد دروس رشته تحصیل خود که معادل آنها در ذیل آمده است معاف خواهند بود مشروط به آنکه دروس معادل را هر چند ساعت با نمره 14 و بالاتر در مراکز تربیت معلم گذرانده باشند.

 

 

 

 

 

جدول معادلسازی دروس عمومی مراکز تربیت معلم با دروس عمومی دانشگاهی

 

 

 

ردیف دروس عمومی دانشگاه واحد دروس عمومی تربیت معلم


 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

معارف اسلامی 2 معارف اسلامی(1) یا جهانبینی اسلامی(1)

 

     

 

ب:دروس تربیتی

 

 

 

آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که در آزمون ورودی دانشگاهها در رشته های دبیری پذیرفته می شوند اگر دروس روانشناسی تربیتی، روش ها و فنون تدریس،سنجش و اندازه گیری ، تعلیم و تربیت اسلامی ،مدیریت آموزشی،تولید و کاربرد مواد آموزشی، روانشناسی کودکی و نوجوانی  و اصول و فنون راهنمایی و مشاوره را در مراکز تربیت معلم با موفقیت گذرانده اند می توانند در امتحان این دروس که در ابتدای هر نیمسال تحصیلی ، توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مربوط برگزار می شود، شرکت کنند چنانچه طبق ضوابط امتحانی دانشگاهی در امتحان این دروس قبول شوند از گذراندن آنها در دانشگاه معاف می شوند.

 

        

 

 

ج: در مورد دروس تمرین دبیری

 

آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که دوره کارورزی و کارآموزی یا تمرین معلمی را در تربیت معلم با موفقیت گذرانده اند از گذراندن 3 واحد درس تمرین دبیری از مجموعه دروس تربیتی رشته های دبیری در دانشگاهها و موسسات اموزش عالی معاف اند.

 

 

 

    د: سایر موارد

 

1- در معادلسازی ، تعداد واحدهای عمومی و تربیتی دانشگاهی ملاک محاسبه خواهد بود، و نمره گذرانده شده عیناً در کارنامه دانشجو ثبت می گردد.

 

2- به ازاء هر 12 تا 20 واحد درسی پذیرفته شده یک نیمسال تحصیلی از مدت مجاز تحصیل این قبیل دانشجویان کاسته می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل دانشجو منظور خواهد شد.

 

3- اجرای این مصوبه از طرف دانشگاهها و دیگر موسسات آموزش عالی در مورد هر دانشجو موکول به دریافت رونوشت تأیید شده از کارنامه تحصیلی دانشجو است که از طرف مراکز تربیت معلم رسماً صادر می شود.

 

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه دانشجو آئين نامه هاي آموزشي ضمیمه 2: معادلسازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی