biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

آئين نامه هاي آموزشي

استثنائات موارد آیین نامه آموزشی در رشته های پرستاری -مامایی-بهداشت و پیرا پزشکی

 

1-یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی (موضوع ماده 11 آیین نامه آموزشی)در رشته های فوق الذکر در 17 جلسه یک ساعتی تدریس می شود به همین نحو مجموع ساعات تدریس یک واحد درس عملی آزمایشگاهی 34 ساعت، کار آموزی در عرصه 68 ساعت خواهد بود.

 

2-مفاد ماده 31 مشمول دروس کار در عرصه نمی گردد و در مورد سایر دروس نیز به جای زمان 3/16 زمان 4/17  منظور گردد.(غیبت در دروس کار آموزی و کار در عرصه نباید از 1/10 ساعت آن دروس بیشتر گردد).

 

3-نظام آموزش پاره وقت مشمول رشته های فوق الذکر نمی گردد.

 

4-فارغ التحصلان دوره های کاردانی این رشته ها به شرطی می توانند در دوره کارشناسی نا پیوسته رشته مربوط ادامه تحصیل دهند که طرح ذی ریط را گذرانده و یا توقف را دریافت کنند.

 

5-در رشته های پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی چنانچه دانشجو درخواست صدور مدرک کاردانی را بر اساس مصوبه نماید یه شرطی که 13 واحد دروس کار آموزی و کار در عرصه را گذرانده باشد با رعایت سایر مقرارات امکان پذیر است.

 

6-صدور مدرک تحصیلی برای فارغ التحصیلان رشته های مذکور مشروط به احراز میانگین کل حداقل 12 و سایر شرایط مندرج در آیین نامه آموزشی و در صورت لزوم اجرای ماده 47 و تبصره های آن می باشد.(بدون در نظر گرفتن موضوع انتقال به سیستم پاره وقت).

 

7-نیمسال ما قبل مرحله کار آموزی در عرصه، ترم آخر محسوب گردد.

 

8-اخذ دانشنامه فارغ التحصیلی و گواهینامه موقت پس از انجام خدمات قانونی(طرح) و ارائه مجوز صدور مدارک تحصیلی از سوی اداره کل فارغ التحصیلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میسر می باشد.

 

9-مفاد ماده  5-68 شامل فارغالتحصیلان رشته های نامبرده نمی گردد.

 

10-همراه با کار در عرصه تنها می توان یک درس نظری را مشروط بر آنکه قبلاً آنرا اخذ کرده و نمره قبولی کسب نکرده باشد با استفاده  از ماده 20 گذراند.

شما اینجا هستید: خانه دانشجو آئين نامه هاي آموزشي استثنائات موارد آیین نامه آموزشی در رشته های پرستاری -مامایی-بهداشت و پیرا پزشکی