اعضاي هيات علمي تمام وقت گروه كشاورزي و دامپزشكي

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

نوع همكاري

 
 

1

محمدرضا حسين زاده

 

دكترا

بيماري شناسي گياهي

استاديار

تمام وقت

 

2

 

وحيد جاجرمي

 

دانشجوي دكترا

زراعت واصلاح نباتات

مربي

تمام وقت

 

3

حميد حاتمي

دكتري

زراعت

استاديار

تمام وقت

 

4

مجيد رحيمي زاده

دكتري

زراعت

استاديار

تمام وقت

 

5

علي  مرجاني

دكتري

زراعت واصلاح نباتات

استاديار

تمام وقت

 

6

علي نبي زاده

دانشجوي دكترا=بورسيه

علوم دامي

مربي

تمام وقت

 

7

محمدرضا  توكلو

دكتري

زراعت

استاديار

تمام وقت

 

8

فروغ بهرامي

 

دكتري

حشره شناسي كشاورزي

استاديار

تمام وقت

 

9

ناهيد حيدر زاده

دكتري

بيماري شناسي گياهي

استاديار

تمام وقت

 

 

10

علي  فاني

دكتري حرفه اي

دامپزشكي

مربي

تمام وقت